EsittelyKarstulan Lukio on hyvä yleislukio. Opiskelija voi painottaa opiskelussaan kieliä, joita englannin ja ruotsin lisäksi ovat saksa, ranska, espanja ja venäjä. Jäähalli aivan koulu vieressä tarjoaa mahdollisuuden jääliikunnan harrastamiseen ja myös liikuntapainotteisuuden. Tietotekniikassa on mahdollista suorittaa Jyväskylän yliopiston tietojenkäsittelykursseja. Laaja valikoima taito- ja taideaineiden kursseja ja lukiodiplomien suorittamismahdollisuus sopivat teoreettisten kurssien vastapainoksi. Lukio on mukana kansainvälisen liiketoiminnan verkostossa.

Yhtenä diplomikurssina on teatteritaide, joka järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Teatteri-ilmaisun perusopetuksen kurssit tai kansalaisopiston näytelmäpiirit myös lähikunnissa voidaan hyväksyä kursseiksi. Myös koulujen ilmaisutaidon tunnit voidaan hyväksyä näiksi kursseiksi. Suorituksista tulee olla oppilaitoksen allekirjoittama todistus.

Teknologiakeskus Ropotin tiloissa on puun ja metallin käsittelyä varten ajanmukaiset ja hyvin varustellut tilat, missä teknisen työn kursseille on erinomainen mahdollisuus toteutua nykyaikaista tekniikkaa hyödyntäen. Samat tilat mahdollistavat myös ammattioppilaitosyhteistyön ja toisen asteen opinnot eriasteisista yhdistelmäopinnoista aina kaksoistutkintoon. Lukiossamme voi opiskella myös aikuislukion opetussuunnitelman mukaan.